Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz


Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie publikacji, z jakich chcieliby Państwo korzystać w bibliotece pedagogicznej.


Składane zamówienia realizowane będą w zależności od możliwości finansowych biblioteki. W pierwszej kolejności kupowane będą publikacje zgodne ze specjalizacją naszego księgozbioru.

 Prosimy o podawanie nazwiska autora (autorów) i tytułu książki lub tytułu czasopisma.  Informacje o poszukiwanych materiałach prosimy przekazywać bezpośrednio bibliotekarzowi lub za pomocą poczty elektronicznej : pedagogbiblzakopane@wp.pl.
 

 
Projektowanie stron internetowych