Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz


OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PBW W NOWYM SĄCZU

FILII W ZAKOPANEM

 

 Biblioteka Pedagogiczna w Zakopanem realizuje zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych, a także dla przedszkoli oraz świetlic środowiskowych.

 

Edukacja czytelnicza i medialna

 

Przysposobienie biblioteczne: 

- "Wprowadzenie uczniów w świat biblioteki" - zapoznanie z funkcjonowaniem biblioteki oraz ze źródłami wiedzy i informacji gromadzonymi w bibliotece (szkoły podstawowe i gimnazja);

- "Opis bibliograficzny, przypisy i bibliografia załącznikowa - zasady redagowania" (szkoły ponadgimnazjalne);

- "I ty możesz zostać mistrzem słownika" (kształcenie u uczniów poprawnego i sprawnego posługiwania się różnego rodzaju słownikami" (wszystkie etapy kształcenia, dobór szczegółowej tematyki w zależności od wieku uczniów);

 

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:

- "Cała Polska czyta dzieciom - cała Polska czyta w bibliotekach" - zajęcia połączone  z głośnym czytaniem utworów literackich, upowszechniające twórczość dla dzieci;

- "Poznajemy literaturę przez wiersz i piosenkę" - warsztaty literackie dla dzieci na podst. książki O. Pawlik "Moja pierwsza przygoda z literaturą";

(przedszkola, młodsze klasy szkół podstawowych, świetlica środowiskowa);

 

- "Spieszmy się czytać książki..." - zalety czytania i jego pozytywny wpływ na mózg oraz funkcje poznawcze człowieka;

- "Książka czy Internet" - o przewadze tradycyjnego czytelnictwa i nośników informacji nad nowoczesnymi technologiami;

- "Co jeszcze można zrobić, aby uczniowie chcieli czytać?" - prezentacja różnych form popularyzacji czytelnictwa;

 (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

 

Lekcje literackie (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne):

- "Towim znaczy dobry" - życie i twórczość Juliana Tuwima (1894-1953);

- "A teraz opowiem Ci całe swoje życie..." - Wisława Szymborska (1923-2012);

- "Taka cisza w ogrodzie..." - Bolesław Leśmian (1877-1937);

-  Adam Asnyk (1838-1897)

- "Ocalały nie po to, aby żyć, ale by dać świadectwo - wspomnienia o więźniarkach z Ravensbruck na podsatwie literatury obozowej"

- "Laureaci literackiej nagrody Nobla  z wizytą w bibliotece" - prezentacja sylwetek wybranych laureatów;

 

Inne: 

- "Edukacja w różnych krajach świata" (przedszkola i młodsze klasy szkół podstawowych);

- Bronisław Czech (1908-1944) - człowiek wielu pasji (edukacja regionalna, edukacja patriotyczna - wszystkie etapy kształcenia);

 

Zajęcia biblioterapeutyczne

 

Zajęcia biblioterapeutyczne i bajkoterapeutyczne, prowadzone przez nauczycieli biblioteki pedagogicznej w Zakopanem, przeznaczone są dla dzieci i młodzieży na róznych etapach kształcenia, z dostosowaniem doboru tekstów i przekazywanych treści do wieku uczniów. Prowadzący je nauczyciele posiadają certyfikaty ukończenia kursów biblioterapii. Realizowane są one na podstawie specjalistycznej literatury, która powstała z myślą o rozterkach i problemach dzieci i młodzieży. Obejmują one wskazane poniżej tematy, które realizowane są w cyklach zajęć, można jednak niezależnie od tego realizować pojedynczo poszczególne zagadnienia, w zalęzności od potrzeb uczniów.

Przykaładowa tematyka zajęć:

- "Bajkowa szkoła mądrości" - cykl zajęć (m.in. niska samoocena, lęki społeczne, brak prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, profilaktyka zachowań agresywnych oraz przemocy, złość, dostarczenie wiedzy na temat skutecznej i nieskutecznej komunikacji);

- "Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami" (m.in. złość, smutek, żal, zazdrość, osamotnienie, wyobcowanie, strach, wstyd);

- "Rozpoznać i nazwać swoje emocje";

- "Wkraczamy w świat wartości";

- "Miłe słowa";

- "Nie umiem mówić nie" - o asertywności.

 

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych