Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
 
filia w Zakopanem serdecznie dziekuje wszystkim
 
nauczycielom bibliotekarzom za udział w spotkaniu w ramach
 
sieci współpracy i samokształcenia:
 
 "Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży". 
 
  
 
W związku z ciągle aktualnym priorytetem polityki oświatowej państwa: upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, jesteśmy szczególnie zobowiązani do doskonalenia sie w tematach, które pomogą nam w realizacji tych wytycznych.
 
 
Wiele szkół z naszego regionu przystąpiło ponadto w bieżącym roku szkolnym do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który pozwoli im wzbogacić ofertę biblioteki szkolnej tak, aby stała się ona atrakcyjna dla młodych ludzi. NPRCz jest obwarowany określonymi wytycznymi, które muszą zostać spełnione, aby z powodzeniem sfinalizować jego realizację.
 
 
Uwzględniając powyższe kwestie, PBW w Nowym Sączu filia w Zakopanem zorganizowała spoptkanie szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbyło się 17 maja 2017 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 14.
 
 
 
Temat szkolenia:
 
-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zasady prowadzenia dokumentacji, rozliczania, zamawiania książek;
 
-Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez twórczość Boleslawa Leśmiana (1877-1937);
 
-TIK w pracy nauczyciela-bibliotekarza - aplikacja StoryJumper i Kahoot - praktyczne zastosowania.
 

 

 

 

 
 
 
Projektowanie stron internetowych