Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Międzyszkolny Konkurs na interpretację

utworów Agnieszki Osieckiej

 

23 marca 2017 r. w sali kinowej Gimnazjum nr 1 im. O.i A. Małkowskich w Zakopanem odbył się finał Międzyszkolnego Konkurs na interpretację utwórów Agnieszki Osieckiej, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego. Konkurs został zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filię w Zakopanem, zaś Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Tatrzański p. Piotr Bąk, podczas finału konkursu reprezentowany przez mgr Zofię Król-Łegowską (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu).

Celem konkursu była m.in. realizacja priorytetu polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, jakim jest Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przygotowania do konkursu oraz jego przebieg dostarczyły ponadto uczestnikom wiedzę na temat życia i twórczości poetki, pisarki, autorki tekstów piosenek - Agnieszki Osieckiej. W roku szkolnym 2016/2017 przypadają dwie ważne rocznice związane z A. Osiecką (1936-1997) - 80. rocznica urodzin oraz 20. rocznica śmierci.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach - szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Składał się z dwóch etapów. W pierwszym - szkoły, po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji, wyłoniły swoich reprezentantów, którzy wystąpili w finale. Oddzielnie zostały zaprezentowane występy recytatorskie oraz wokalne. Jury wyłoniło lauretaów, którzy zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy udziału w konkursie.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu, przede wszystkim Starostwu Powiatowemu w Zakopanem, Gimnazjum nr 1 w Zakopanem oraz wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie! 

 

WYNIKI

  

Jury w składzie:

Agnieszka Przekupień - wokalistka, polonistka, instruktorka wokalna

Ignacy Wiśniewski - muzyk

Katarzyna Pietrzyk - aktorka Teatru im. St. I. Witkiewicza

Zofia Król-Łęgowska - pracownik Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Tatrzańskiego

wyłoniło laureatów w nastepująych kategoriach: 

 

Szkoły gimnazjalne:

 

Kategoria recytatorska 

I miejsce - Dominika Migiel - "Jeżeli jest gdzieś niebo" 

(Gimnazjum nr 1 w Zakopanem)

II miejsce - Jan Wojtyła - "Przyjdę do siebie"

(Gimnazjum nr 1 w Zakopanem)

III miejsce - Julia Kiełbik - "Na zakręcie"

(Gimnazjum nr 1 w Zakopanem)

 

Kategoria wokalna

I miejsce - Paulina Walkosz - "Miasteczko cud"

(Gimnazjum nr 1 w Zakopanem)

II miejsce - Martyna Łukaszczyk - "Nie żałuję"

(Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem)

III miejsce - Dominika Budzyk - "Nie żałuję"

(Gimnazjum nr 1 w Zakopanem)

Wyróżnienia:

Kornelia Makuch - "W żółtych płomieniach liści"

(Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu)

Wiktoria Krysińska, Karolina Sutor, Paulina Walkosz - "Cyrk nocą"

(Gimnazjum nr 1 w Zakopanem)

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

 

Kategoria recytatorska

I miejsce - Kamil Michalik - "Krzyczę przez sen"

(Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem)

II miejsce - Jolanta Patyrak - "Umrzeć z miłości"

(Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem)

III miejsce - Ewelina Bafia - "Jeżeli jest"

(Zespół Szkół Ogólnokształcących)

 

Kategoria wokalna

I miejsce - Martyna Kasprzycka - "Wariatka"

(Zespół Szkół Budowlanych)

II miejsce - Karolina Sypniewska - "Mechaniczna lalka"

(Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem)

III miejsce - Kamil Bednarz - "Cyrk nocą"

(Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem)

Wyróżnienie:

Marcelina Budz - "Kiedy mnie już nie będzie"

(Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem)

 

 

SCENARIUSZ I REGULAMIN KONKURSU 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych