Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz
  Nasza oferta
 


 
  I  USŁUGI INFORMACYJNE:

• prowadzimy działalność informacyjno - bibliograficzną, sporządzamy zestawienia bibliograficzne na tematy związane z edukacją 
• oferujemy fachową pomoc w wyszukiwaniu informacji, przy wykorzystaniu katalogów, kartoteki zagadnieniowej tworzonej na podstawie prenumerowanych czasopism psychologiczno-pedagogicznych oraz baz dostępnych w Internecie
 

  II  USŁUGI EDUKACYJNE

dla uczniów:


• realizujemy zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów:
- redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych dla maturzystów
- zapoznanie  ze źródłami wiedzy i informacji gromadzonymi w bibliotece dla szkół podst. i gimnazjów
- zajęcia z biblioterapii
-lekcje biblioteczne rozwijające umiejętności interpersonalne (komunikacja, asertywność)
• zapraszamy na wycieczki dydaktyczne prezentujące bibliotekę, jej zbiory i formy pracy.

dla nauczycieli bibliotekarzy:
  
     Ważnym zadaniem Biblioteki jest wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w ich pracy zawodowej, co czynimy od wielu lat. Systematycznie służymy doradztwem merytorycznym w zakresie zagadnień bibliotekarstwa oraz wsparciem metodycznym w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W ramach prowadzonych działań proponujemy:

• spotkania samokształceniowe 
• fachowy księgozbiór, specjalistyczne czasopisma z bibliotekarstwa i informacji naukowej 
• kartotekę zagadnieniową umożliwiającą szybkie wyszukiwanie informacji m.in. na tematy : etyka zawodu bibliotekarza, prawo biblioteczne, normy bibliograficzne, bibliotekarstwo praktyczne, praca z czytelnikiem, scenariusze zajęć w bibliotece, biblioteki a integracja europejska, czytelnictwo, komputer w bibliotece, biblioterapia, biblioteki na świecie
• adresy wydawnictw, redakcji czasopism, producentów druków i mebli bibliotecznych, adresy stron www 
• nauczyciel bibliotekarz może także liczyć na indywidualny instruktaż w zakresie pracy bibliotecznej

dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych:
 
• specjalistyczne zbiory z pedagogiki i psychologii
• programy nauczania, programy autorskie, podręczniki szkolne, książki metodyczne 
• wydawnictwa dotyczące awansu zawodowego, przykładowe plany rozwoju, materiały przydatne w czasie stażu 
• informatory o kierunkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, materiały CODN 
• przykładowe scenariusze lekcji, zajęć wychowawczych, testy/sprawdziany
• programy profilaktyczno-wychowawcze 
• zbiory audiowizualne, (wypożyczane bezpłatnie na okres 1 tygodnia): Powszechną Wideotekę Edukacyjną, kasety wideo o tematyce ekologicznej i wychowawczej 
• zasoby kartotek zagadnieniowych, rejestrujące artykuły z czasopism (metodyka nauczania, pedagogika, psychologia, scenariusze uroczystości szkolnych, materiały dotyczące życia i twórczości pisarzy oraz wybitnych pedagogów, ekologia, regionalizm)

 

 III  INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 
   W czytelni PBW czynne jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Komputery w Centrum służą do:

• wyszukiwania informacji dostępnych w Internecie
• dostępu do komputerowych baz danych oraz katalogów i kartotek online
• wspomagania nauczycieli w zakresie wyszukiwania informacji do celów dydaktycznych
• korzystania przez użytkowników z multimedialnych źródeł informacji edukacyjnej
• przygotowywania prezentacji multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych

Polecamy następujące multimedia:

• WIELKA ENCYKLOPEDIA PWN
• WIELKI MULTIMEDIALNY ATLAS ŚWIATA
• SŁOWNIKI PWN

   Z Centrum korzystać mogą wszyscy Czytelnicy Biblioteki. Korzystanie ze stanowisk z dostępem do Internetu jest bezpłatne. Szczegółowe informacje i zasady korzystania określa Regulamin ICIM.

 

 

 

 

 
Projektowanie stron internetowych