Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Międzyszkolny konkurs na interpretację twórczości

                            Wojciecha Młynarskiego

 

Biblioteka Pedagogiczna w Zakopanem ogłasza konkurs na interpretację utworów Wojciecha Młynarskiego, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego. Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Tatrzański p. Piotr Bąk.

Celem konkursu jest m.in rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przygotowania do konkursu oraz jego przebieg mają ponadto dostarczyć uczestnikom wiedzy na temat życia i twórczości poety, autora tekstów piosenek - Wojciecha Młynarskiego (1941-2017), którego pierwsza rocznica śmierci przypada w bieżącym roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach - szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkoły, po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji, wyłonią swoich reprezentantów, którzy wystąpią w finale. Oddzielnie zostaną zaprezentowane występy recytatorskie oraz wokalne. Jury wyłoni lauretaów, którzy zostaną uhonorowani nagrodami książkowymi. Ponadto wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy udziału w konkursie.

 

SCENARIUSZ I REGULAMIN KONKURSU 

 

 
Projektowanie stron internetowych